Do Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii należą chłopcy w wieku szkolnym. Swoją posługą pomagają kapłanom w przebiegu Eucharystii oraz tworzą wspólnotę. Swoim zachowaniem w rodzinach, szkole i na podwórku pokazują swoje oddanie Chrystusowi. Choć modlitwa w życiu ministranta jest bardzo ważna, to jednak każdy z nich jest takim samym chłopcem, jak inni rówieśnicy. Dlatego też powstają inicjatywy, które mają na celu zachęcenie ich do zacieśnienia więzi wewnątrz wspólnoty. W szkole podstawowej odbywają się treningi piłki nożnej, w której nasi ministranci mają już spore osiągnięcia.

Służba Liturgiczna jest wyjątkową posługą, która uczy sumienności i pomaga rozwijać wiarę. Daje także możliwość rozwoju poprzez awanse. Ministranci w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata otrzymują kolejne części stroju liturgicznego. Starsi z nich zostają lektorami, czyli Ministrantami Słowa Bożego podczas specjalnej, wrześniowej Mszy Świętej w Katedrze na Wawelu. Każdy z ministrantów ma swój dyżur na Mszy Świętej w dzień powszedni lub w sobotę raz w tygodniu oraz drugi w niedzielę. Zbiórki odbywają się również raz w tygodniu tak, aby każdy mógł w nich uczestniczyć.