„Póki mego życia, chcę śpiewać Panu
i grać mojemu Bogu, póki mi życia starczy.
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu”
Psalm 104

scholka thmScholka dziecięca to około 40 rozśpiewanych dziewcząt, które upiększają swym śpiewem liturgię niedzielnej Mszy św. o godz. 11.00. Zapraszamy także utalentowanych wokalnie chłopców. Mile widziani są instrumentaliści.
Scholiści powinni uświęcać siebie przez należyte i staranne przygotowanie repertuaru, a także godne zachowanie. Przynależność do naszego zespołu to sposób na ciekawe i twórcze spędzenie wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań, początek wielkich przyjaźni, a przede wszystkim muzyczna droga do NIEBA.