Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą luźno związanych ludzi, którzy chcą dzielić się swoją wiarą z innymi i jednocześnie ją pogłębiać. Wśród nas nie ma lepszych i gorszych, każdy jest sobie równy, każdy tak samo ważny. Pochodzimy z różnych środowisk i tworzymy wspólnotę, wytwarzamy więź opartą na wzajemnym szacunku, próbie zrozumienia drugiego człowieka, a także koleżeństwie i przyjaźni. Staramy się by w naszej wspólnocie panowała jedność, tak, aby każdy czuł się w niej dobrze. Tym sposobem stwarzamy sobie okazję, by móc otwarcie i bez skrępowania rozmawiać na wszystkie tematy.

Jaki mamy cel i co robimy na spotkaniach?

Nasza formacja polega na tym, by stawać się bardziej dojrzałymi chrześcijanami i odpowiedzialnymi ludźmi. Na spotkaniach rozwijamy swoją wiedzę religijną, swoje relacje z Bogiem poprzez np. czytanie Pisma Świętego, rozważanie go, wspólne Msze Święte, Adoracje. Organizujemy wyjazdy, na których możemy wspólnie spędzić czas, dobrze się bawić i bliżej się poznać.