Róże Różańcowe to wspólnota osób, które zobowiązują się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki różańca w zalecanej intencji. Dzięki temu, że jedna róża skupia 20 osób i każda z nich rozważa przydzieloną jej na miesiąc jedną tajemnicę – codziennie w ramach jednej róży odmawiany jest cały Różaniec Święty. Raz w miesiącu dokonuje się zmiany tajemnic różańcowych i podaje się nowe intencje, w których modlą się wszyscy członkowie wspólnoty.

Członkostwo w Żywym Różańcu to nie tylko obowiązek codziennej posługi modlitewnej na rzecz świata i dzieł misyjnych Kościoła. To także źródło łask, bowiem wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec, a także mogą oni dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku w wyznaczonych dniach (np. w dniu przyjęcia do Żywego Różańca).

Dzisiaj nasza wspólnota Żywego Różańca to 120 osób, skupionych w 6 różach. Ich członkowie, wzorem poprzednich lat, przewodzą modlitwie różańcowej w trakcie nabożeństw fatimskich, a także uczestniczą w wielu innych inicjatywach naszej parafii.