Członkowie Duszpasterskiej Rady Parafialnej, zostali wybrani, aby tworzyć krąg współpracowników, którzy w szczególny sposób będą się troszczyć o stan duszpasterstwa w naszej parafii. Ich zadaniem jest pośredniczyć między kapłanami a wszystkimi parafianami w budowaniu i ulepszaniu Wspólnoty Parafialnej, aby Ewangelia Chrystusa mogła dotrzeć do wszystkich serc.

W poniedziałek, 21 listopada 2022 r., w czasie Mszy św. o godz. 18:00, członkowie Duszpasterskiej Rady Parafialnej złożyli ślubowanie. Na zakończenie ślubowania ks. Proboszcz Damian Płatek SCJ modlił się następującymi słowami:

Boże, który prowadzisz Swój Kościół po drogach czasu,
umocnij nasze pragnienie ofiarnej służby braciom i spraw,
byśmy we wszystkich naszych działaniach
cieszyli się wzrostem Twej łaski.
Przez Chrystusa Pana naszego.

Członkowie Duszpasterskiej Rady Parafialnej:

 1. ks. Proboszcz Damian Płatek SCJ - przewodniczący
 2. ks. Bartosz Mrozek SCJ
 3. ks. Artur Makara SCJ
 4. ks. Wojciech Olszewski SCJ
 5. Caputa Anna - sekretarz
 6. Czub Rafał
 7. Dec Mateusz
 8. Dorożko Marcin
 9. Firek Karol
 10. Jędrusiak Marek
 11. Latuszek Jerzy
 12. Smajda Dorota – wiceprzewodnicząca
 13. Samołyk Aleksandra
 14. Samołyk Tomasz
 15. Smołka Maciej
 16. Wróbel Antoni

Członkom Duszpasterskiej Rady Parafialnej gratulujemy wyboru i życzymy światła Ducha Świętego oraz życzliwości i wsparcia parafian.