„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.”

Św. Hieronim ze StrydonuTe słowa św. Hieronima niech będą zachętą i jednocześnie ponagleniem do stworzenia w naszej parafii Kręgu Biblijnego, który pozwoli wszystkim chętnym przez lekturę i medytację Biblii poznawać Chrystusa.

Krąg Biblijny to grupa osób, które czytają i rozważają Pismo Święte, poznają historię jak przemawiał i jak działał Bóg. Spotkania w Kręgu Biblijnym pozwalają pogłębiać wiarę, rozpoznawać co jest pragnieniem Bożym. Celem spotkań Kręgu Biblijnego jest nie tylko poznanie Biblii, ale uczynienie z niej Księgi, która jest światłem dla naszego życia.

 

Jeszcze jeden cytat:

„Biblia jest żywiołem bez dna i granic. Nikt z badaczy, egzegetów, teologów, uczonych i pisarzy nie dotarł do jej najgłębszych źródeł. Dlatego nie zrażaj się jeśli w Biblii czegoś nie rozumiesz. Mądrzejsi od Ciebie Również nie rozumieli wszystkiego. Ale bądź zawsze przygotowany na nieprzewidziane odkrycia i znaleziska, które podczas poprzednich lektur wymknęły się twojej uwadze. (...) Biblia jest podobna do Boga. Nie pozwala, by ją poznawano i zgłębiano do samego dna. Będziesz Biblie nieustannie czytał, powiedział do mnie dziadek. Będziesz ją kochał więcej niż rodziców... Więcej niż mnie... Nigdy nie rozstaniesz... A gdy się zestarzejesz, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej księgi".

Roman Brandstaetter