Przygotowanie do bierzmowania trwa 2,5 roku i odbywa się w parafii zamieszkania kandydata. Do tego sakramentu przystępuje młodzież po VIII klasie. Spotkanie organizacyjne, rozpoczynające przygotowanie odbywa się na zakończenie klasy VI. (Takie spotkanie miało miejsce w czerwcu br., na którym rodzice i kandydaci złożyli deklaracje). Przez czas formacji kandydaci zobowiązani są do regularnego uczestniczenia w niedzielnych i świątecznych Mszach św. i okolicznościowych nabożeństwach; przystępowania raz w miesiącu do sakramentu pokuty; uczestniczenia w spotkaniach przy parafii oraz celebracjach liturgicznych. Warunkiem koniecznym przyjęcia kandydatów jest uczęszczanie na katechezę szkolną.

W parafii przygotowywani są ci kandydaci, którzy wraz z rodzicami o to poproszą, składając deklarację z prośbą o przygotowanie. Jeżeli kandydat należy do innej parafii zobowiązany jest dostarczyć stosowne pozwolenie od swojego ks. proboszcza.

Obowiązkowe spotkanie dla kandydatów i rodziców odbędzie się 14 września 2023 r. o godz. 19:00 w kościele. Na spotkaniu można jeszcze złożyć deklarację - prośbę o przygotowanie do bierzmowania. Formularz deklaracji można odebrać wcześniej w zakrystii lub podczas spotkania. Zgłoszone osoby po tym terminie będą mogły rozpocząć przygotowanie dopiero w kolejnym roku szkolnym, tj. od września 2024 r.


Najbliższe spotkania dla kandydatów do sakramentu bierzmowania:
9 maja, godz. 19:00
5 czerwca, godz. 19:00
Na spotkania kandydaci przynoszą kartki, na których zbierają podpisy ze spowiedzi i Mszy św.


Przygotowujący do sakramentu bierzmowania
ks. Bartosz Mrozek SCJ (główny odpowiedzialny), ks. Artur Makara SCJ, ks. Vitali Ventskevich SCJ oraz osoby świeckie