Zwieńczeniem naszych uroczystości odpustowych był wieczorny koncert zespołu Mistral Gospel Choir. Jak sami o sobie mówią są ludźmi z różnych środowisk, zawodów, wieku i zaawansowania muzycznego, a połączył ich Jezus, gospel i Kraków. Ich misją jest "niesienie Ewangelii w miejsca, gdzie jej na co dzień nie ma, czego owocami są koncerty w więzieniu, dla ubogich, czy „street performance”.

Zespołowi Mistral Gospel Choir dziękujemy za piękne uwieńczenie naszego odpustu.