W pierwszą niedzielę czerwca, z wielką radością, przeżywaliśmy Mszę św. prymicyjną ks. Aleksandra Piatlickiego SCJ, który w Wielkim Poście odbywał w naszej parafii swoją praktykę duszpasterską. Sakrament święceń w stopniu prezbitera ks. Aleksander otrzymał 18 maja w Stadnikach z rąk bpa Roberta Chrząszcza. Ksiądz Neoprezbiter przewodniczył uroczystej Mszy św. o godz. 11.00, a na zakończenie udzielił wszystkim błogosławieństwa z łaską odpustu zupełnego.

Księdzu Aleksandrowi życzymy obfitości Bożych darów i życzliwości ludzi, do których będzie posłany.