Termin: 19 maja (niedziela)
Dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Goszczyńskiego – Msza św. o godz. 10.00
Dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Myśliwskiej – Msza św. o godz. 12.00

Do komunii św. przystępują dzieci z kl. III Szkoły Podstawowej. Komunię św. przyjmuje się w parafii, w której się mieszka. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zgoda księdza proboszcza rodzinnej parafii na udzielenie tego sakramentu poza parafią. Należy to uczynić przed pierwszym spotkaniem formacyjnym dla rodziców, przynosząc na nie wymaganą zgodę. Podczas pierwszego spotkania rodzice utrzymają do wypełnienia deklaracje zgłaszające swoje dzieci do przygotowania do I komunii św.
Przygotowanie dziecka odbywa się jednocześnie na dwóch płaszczyznach: szkoły i parafii.

Szkoła – katecheza
ks. Wojciech Olszewski SCJ (z par. MB Fatimskiej, ul. Mały Płaszów) w SP nr 8, ul. Goszczyńskiego
ks. Jacek Kosteczka SCJ (z par. NSPJ, ul. Saska) w SP nr 47, ul. Myśliwska

 • Podczas lekcji religii ks. katecheta realizuje program uświadamiający, czym jest wiara i czym są sakramenty pokuty i Eucharystii. Nauka podczas lekcji religii podlega ocenie według kryteriów szkolnych.
 • Ponadto rodzice otrzymują na pierwszym spotkaniu w kościele mały katechizm z przykazaniami. W poszczególnych miesiącach dzieci mają obowiązek nauczenia się tych przykazań, co będzie sprawdzane i zaznaczane przez katechetę w szkole. Księża będą też dostępni w razie pytań w swoich parafiach.
 • Przygotowanie w parafii obejmuje rodziców i dzieci podczas niedzielnej Mszy św. o godz. 11.00. To Msza św. z udziałem dzieci, gdzie rodziną przeżywamy Eucharystię. Rodzice dają dziecku przykład, że i dla nich Msza św. jest wartością. Dzieci zbierają obrazki – pamiątki z uczestnictwa we Mszy św.
 • Przygotowanie rodziców do I komunii św. dziecka odbywa się na spotkaniach w kościele raz w miesiącu. To godzinne spotkanie modlitewno-formacyjne o charakterze obowiązkowym.

Ostateczny termin składania deklaracji (u ks. proboszcza) do I komunii św. na rok 2024 mija 30 września.


Spotkania dla rodziców i dzieci

 • 1 października (niedziela) Msza św. o godz. 11.00 z poświęceniem różańców (dzieci w pierwszych ławkach)
 • 10 października (wtorek)  różaniec i Msza św. podczas  misji godz. 17.30 (dzieci w pierwszych ławkach)
 • 10 grudnia (niedziela) Msza św. o godz. 11.00 z poświęceniem medalików (dzieci w pierwszych ławkach)
 • 1 lutego 2024 (czwartek) – odnowienie przyrzeczeń z chrztu na Mszy św. o godz. 18.00 (świece z chrztu św.)
 • 3 marca (niedziela) - poświęcenie książeczek na Mszy św. o godz. 11.00

Spotkania formacyjne dla rodziców (środy, godz. 19.00, kościół)

  28 lutego / 10 kwietnia / 8 maja

Rodzice przynoszą plansze z pamiątkami uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. dzieci: 3 marca (odbiór 10 marca) oraz 10 kwietnia (odbiór 14 kwietnia)


Próby spowiedzi św.:

 • uczniowie SP nr 8 - 21 kwietnia (niedziela) po Mszy św. o godz. 11.00,
 • uczniowie SP nr 47 - 28 kwietnia (niedziela) po Mszy św. o godz. 11.00

Próby przed I komunią dla dzieci ze SP nr 8:

 • 17 kwietnia (środa) godz. 19.00,
 • 7 maja (wtorek) godz. 19.00,
 • 14 maja (wtorek) godz. 19.00,
 • 16 maja (czwartek) godz. 19.00

Próby przed I komunią dla dzieci ze SP nr 47

 • 18 kwietnia (czwartek) godz. 19.00,
 • 9 maja (czwartek) godz. 19.00,
 • 15 maja (środa) godz. 19.00,
 • 17 maja (piątek) godz. 19.00

I Spowiedź św. dla dzieci oraz spowiedź św. dla rodziców, chrzestnych i najbliższych - 18 maja (sobota) godz. 10.00

Biały Tydzień: 20-24 maja (poniedziałek-piątek), Nabożeństwo Majowe 17.30 oraz Msza św. godz. 18.00

Sobota 25 maja: Pielgrzymka do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach k. Łagiewnik oraz grill przy Domus Mater przy ul. Saskiej 

Księża odpowiedzialni za przygotowanie do I komunii św.
Ks. Damian Płatek SCJ, proboszcz oraz ks. Marcin Wójcik SCJ, wikariusz